Lapset

Lapset

Jumppakoulu

Jumppakoulu on lasten voimistelumaailma Voimisteluliitossa, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla. Jumppakoulu on laadun tae; maamme johtavia lapsilähtöisen liikunnan toimintamalleja. Jumppakouluryhmässä lapsi voi liikkua koulutettujen ohjaajien opastuksella. Jumppakoulussa kaikilla lapsilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua, harrastaa ja kilpailla. Jumppakoulussa lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien ja iloiten. Jumppakouluun kuuluvat sekä 5-6-vuotiaiden että 7-12-vuotiaiden ryhmät.

Seuran Jumppakoulu
– jumppakoulu – ryhmät 6-10-vuotiaille
– mukaan voivat tulla sekä tytöt että pojat
– lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien
– lapsella on mahdollisuus edetä omien toiveidensa ja taitojensa mukaisesti
– lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä

Jumppakoulu -koulutus
– Jumppakoulu- ohjaaja on käynyt koulutuksen
– koulutus sijoittuu ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen I-tasolle
– koulutuksen käytyään ohjaaja hallitsee lasten ohjauksen perustaidot ja perusvoimistelun opettamisen vaiheet

Liikuntaleikkikoulu

Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu on 3-6-vuotiaiden lasten monipuolinen, tavoitteellinen ja hauska liikuntaohjelma. Sen vahvuutena on lasten liikunnallisen kehityksen pohjalta rakennetut tuntimallit ja koulutetut aikuiset ohjaajat. Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa sekä kokee oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Liikuntaleikkikoulu kehittää lasten perusliikuntataitoja ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua.

Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä toimiva Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. 3-4-vuotiaille sekä 5-6-vuotiaille tarkoitetut ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja kerran kuukaudessa vanhemmat ovat mukana suosituilla perhetunneilla. Lapset saavat jokaiselta tunnilta hauskan liikunnallisen kotitehtävän, joten iloinen liikunta jatkuu myös kotona yhdessä perheen kanssa. Vanhemmat saavat oman tietopaketin lasten liikunnasta.

Aikuinen– lapsi ryhmä

Perheliikunta on alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen suunnattua toimintaa seurojen ohjatuilla tunneilla. Perheliikuntatuokiot voivat parhaimmillaan olla lapsille sekä vanhemmille ikimuistoisia elämyksiä ja rakentavat samalla terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen pohjaa myös tuleville vuosille. Nurmon Jymyn Jumppareiden aikuinen- lapsi- ryhmässä lapsen ikä noin 3 vuotta.